Search
Generic filters
Exact matches only

En de winnaar van de Dr. Eikelaarprijs 2019 is...

Op vrijdag 21 juni 2019 vond het NVA jaarcongres plaats in De Woonindustrie te Nieuwegein. Hier werd het onderzoek van het Erasmus MC naar “Een conservatieve behandeling na een voorste kruisbandruptuur leidt tot een significant slechter beloop gedurende 2 jaar; een multicenter gerandomiseerde studie” van Vincent Eggerding benoemd als winnaar van de Dr. Eikelaarprijs 2019! Proficiat!

 

De Dr. Eikelaarprijs

Jaarlijks wordt tijdens het jaarcongres van de NVA de Dr. Eikelaarprijs uitgereikt. Bij deelname aan het jaarcongres kunnen leden abstracts indienen welke door de wetenschappelijke commissie worden beoordeeld. Vervolgens wordt uit alle abstracts een selectie gemaakt van de vijf beste en zij mogen een presentatie geven tijdens het NVA jaarcongres. Uiteindelijk verdient de beste presentatie de Dr. Eikelaarprijs! Deze prijs wordt jaarlijks tijdens het congres uitgereikt door de heer Harry Eikelaar, erelid van de NVA sinds 2001.

 

De winnaar

Dit jaar werd de prijs gewonnen door de Den Haag-Boston kneestudiegroup. Ewoud van Arkel hield de presentatie van het onderzoek dat door Alex Kernkamp werd uitgevoerd.

Het abstract wat zij schreven ging over de effecten op de lengte van en de krachten op de achterste kruisband bij het plaatsen van de tunnels op verschillende posities bij achterste kruisband reconstructie. De ideale positie werd gedefinieerd en bepaald aan de hand van een computersimulatie model. Hoe het biomechanische model in de computer werkt werd ook uitgelegd. Vergelijkbaar onderzoek werd eerder verricht bij de ALL plaatsing en bij voorste kruisband reconstructie.

 

Inhoud van het onderzoek

De achterste kruisband (AKB) reconstructie faalt in tot wel 30% van de patiënten binnen vier jaar. Een van de oorzaken van het falen van de AKB reconstructie is verkeerde positionering van de tunnel in de femur en/of de tibia. Deze studie werd verricht om beter inzicht te creëren wat het effect is van het veranderen van tibiale en femorale posities op de theoretische lengteveranderingen en isometrie van theoretische AKB reconstructies. Dit onderzoek maakte gebruik van een gecombineerde MRI en dual-fluoroscopie techniek terwijl de een quasi-statische lunge beweging maakte (0-120 graden flexie).

Door middel van computersimulatie werden de afstanden van theoretische grafts gemeten voor 165 posities op de femur en drie op de tibia; inclusief de anatomische anterolaterale bundle, een centrale bundle en de posteromediale bundle van de AKB. De meest isometrische locatie, lag proximaal van de anatomische AKB aanhechting en kon de physiologische lengte veranderingen van AKB niet nabootsen. Posities proximaal van het meest isometrische punt leidde tot verlenging van de theoretische graft met diepere flexie, terwijl distale locaties korter werden met diepere flexie. Aanpassingen in de anterior-posterior richting hadden aanzienlijk minder effect op de lengte veranderingen dan in de proximale-distale richting. Anatomische positionering van de AKB is essentieel om physiologische lengte veranderingen te kunnen realiseren.

 

De NVA

Wij als NVA bieden veel meer dan alleen een fantastische vereniging met bijna 500 leden. Zo bruist het van activiteiten voor onze leden als workshops, masterclasses, fellowship en wetenschappelijke vergadering. Ten slotte stelt de NVA jaarlijks ook nog deze mooie prijs beschikbaar; de Dr. Eikelaarprijs.

 

Actueel

Agenda