Search
Generic filters
Exact matches only

Over NVA

Bestuur

De NVA heeft een bestuur dat bestaat uit de volgende 8 bestuursleden.

 • Jacco Zijl
  Jacco ZijlVoorzitter sinds 2017
 • Wybren van der Wal
  Wybren van der WalSecretaris sinds 2019
 • Michel van den Bekerom
  Michel van den BekeromPenningmeester sinds 2018
 • Frank Bloemers
  Frank BloemersWetenschappelijke commissie sinds 2018
 • Maarten Rademakers
  Maarten RademakersCongrescommissie sinds 2017
 • Annemarie Goud
  Annemarie GoudOnderwijscommissie sinds 2019
 • Robbert van Dijck
  Robbert van DijckFellowships sinds 2018
 • Odette de Beer - Kock
  Odette de Beer - KockOffice manager sinds 2003

Geschiedenis

De geschiedenis van de vereniging begint op 30 september 1989, toen de NVA door de collegae Eikelaar, Lim, Schoen, Veldkamp en Willems werd opgericht. Ook de notariële akte werd hierbij ondertekend te Groningen.

Als founding members werden 27 orthopedisch chirurgen, 3 algemeen chirurgen, 1 plastisch chirurg, en 1 kaakchirurg uitgenodigd. Vervolgens werd op woensdag 29 november 1989 de eerste ledenvergadering van de NVA gehouden. Het bestuur is dan inmiddels nog uitgebreid met twee leden t.w. P. Vierhout, en G. Boering. In totaal verschijnen er op deze vergadering 20 leden. Hierna werd op 30 januari 1990 een ledenlijst gevormd door 30 orthopedisch chirurgen, 6 algemeen chirurgen, een kaakchirurg, en een plastisch chirurg. De belangrijkste primaire doelstellingen welke op de eerste ledenvergadering werden geformuleerd, zijn;

 • Het organiseren van 4 refereeravonden,
 • een jaarcongres,
 • en het uitwerken van documentatiesystemen voor arthroscopieën.

Intussen organiseerde Ortomed in samenwerking met de NVA “Arthroscopy 90“, course on shoulder and ankle arthrocopy in de Doelen, Rotterdam op 18 en 19 mei 1990. Hiervoor waren uiteindelijk 307 inschrijvingen vanuit heel West Europa binnen gekomen.

Daarna werd op 10 november 1990 het eerste wetenschappelijk jaarcongres in congrescentrum de Eenhoorn te Amersfoort georganiseerd met 70 inschrijvingen.

Hiernavolgend, was er op 14 en 15 juni 1991 een gezamenlijk congres met de Belgische zustervereniging in Antwerpen genaamd “Instability and Arthroscopy “, course on knee, shoulder, and wrist arthroscopy georganiseerd. Dankzij financiële ondersteuning van Acufex kwam de eerste druk van het kniearthroscopie formulier tot stand.

Sinds december 1992 worden in Utrecht, in samenwerking met de vakgroep Anatomie van de Universiteit Utrecht, de arthroscopie hands-on cadavercursussen georganiseerd. Deze cursussen zijn gedurende de jaren daarop een jaarlijks terugkerende traditie geworden.

Ten slotte werden op 1 februari 1995 de statuten gewijzigd om toetreding als buitengewoon lid te vereenvoudigen.

 

Ereleden

Ereleden zijn zij, die op voordracht van het bestuur, door de algemene vergadering, en vanwege hun bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig zijn benoemd. Zij zijn vrijgesteld van de verplichting een jaarlijkse bijdrage te betalen. Ereleden hebben als zodanig in de algemene vergadering geen stemrecht.

Dr. Harry Eikelaar

Erelid NVA sinds 2001

De heer Harry Eikelaar was de eerste orthopaedisch chirurg die in het Martini Ziekenhuis te Groningen een zogenaamde kijkoperatie verichtte. Tevens was hij mede-oprichter van de NVA en lid van het eerste bestuur in 1989. Dit was reden voor het bestuur om Harry Eikelaar in 2001 uit te roepen tot Erelid van de vereniging. Inmiddels is de prestigieuze Eikelaarprijs van €3000,- voor het beste abstract en de beste mondeling presentatie naar Harry Eikelaar vernoemd.

Arthur Lim & Jaap Willems

Ereleden NVA sinds 2014

Op 4 april 2014 werden de heren Arthur Lim en Jaap Willems geïnstalleerd als Ereleden van de NVA vanwege hun verdiensten voor de NVA in de afgelopen 25 jaar en hun voortrekkersrol voor de arthroscopie in Nederland.

 

Commissies

Congres Commissie

 • Maarten Rademakers, voorzitter
 • Derk van Kampen
 • Rover Krips
 • Tjarco Alta
 • Reinoud Blokzijl

Commissie Onderwijs

 • Annemarie Goud, voorzitter
 • Marlies van den Berg
 • Gie Auw Yang
 • Matthijs Krijnen
 • Edwin Janssen
 • Stefan Heijnen

Communicatie Commissie

 • Wybren van der Wal, voorzitter
 • Odette de Beer

Wetenschappelijke Commissie

 • Frank Bloemers, voorzitter
 • Mathijs Somford
 • Bouke Kooistra
 • Nicky van Melick

Commissie Eikelaarprijs

 • Michel van den Bekerom, voorzitter
 • Frank Bloemers
 • Harry Eikelaar

Fellowship Commissie

 • Robbert van Dijck, voorzitter
 • Alexander van Wulfften Palthe
  Verantwoordelijk voor AGA fellowship
 • Tom Piscaer
  Verantwoordelijk voor Italië fellowship
 • Peter de Leeuw
  Verantwoordelijk voor UK fellowship

Kascommissie

 • Bart Robben
 • Jan Willem Louwerens
Smith & Nephew
Arthrex