Leden

Geachte collega,

Welkom als lid van de Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie (NVA). De NVA is een vereniging voor allen die de arthroscopie een warm hart toedragen. Het merendeel van de leden is orthopedisch chirurg, of algemeen chirurg, maar er zijn ook plastisch chirurgen, kaakchirurgen en zelfs dierenartsen lid van de vereniging. Inmiddels heeft de NVA meer dan 500 leden en is de vereniging uitgegroeid van een club enthousiaste mensen in de begin jaren van de arthroscopie tot een volwassen vereniging waarbij arthroscopie nauwelijks meer weg te denken is uit ons behandelingspalet.

De vereniging heeft u een hoop te bieden, maar ik hoop dat u ook de vereniging een hoop te bieden heeft. Jaarlijks wordt er een wetenschappelijk congres georganiseerd. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen door uw aanwezigheid, uw inzet tijdens de discussies maar ook door uw bijdrage aan het wetenschappelijk werk.

De NVA heeft een zeer belangrijke taak bij het verzorgen van onderwijs t.b.v. de arthroscopie. Zo wordt de jaarlijkse arthroscopie cursus van de knie en de schouder georganiseerd in Utrecht. Deze cursus is inmiddels verplicht voor iedere orthopedisch chirurg in opleiding en wordt zeer aanbevolen voor iedere arthroscopisch geïnteresseerde algemeen chirurg in opleiding. Verder worden er fellowships georganiseerd in België, Groot-Brittannië, de Duitssprekende landen en ook in ons eigen land. U wordt een unieke kans geboden om met een kleine groep fellows gedurende 1 week diverse klinieken te bezoeken, waarbij er speciaal voor u een arthroscopisch gericht programma is samengesteld. De interesse voor deze fellowships is groot, de kosten worden geheel gedragen door de NVA, maar in de toekomst zal het bestuur van de NVA de deelnemers vragen een actieve bijdrage te leveren in allerlei commissies.

Mocht u interesse hebben in bestuurlijk werk binnen de vereniging, maak dit dan duidelijk aan het bestuur. Zonder actieve inbreng van onze leden kan de vereniging niet tot bloei komen. Wij hebben uw hulp echt nodig!

Nogmaals welkom als lid van de NVA: Doe iets met dit lidmaatschap, investeer in uw opleiding, vergroot uw kennis en vaardigheden, laat de NVA u daarbij helpen, maar geef ook iets terug. De voldoening die u daaraan zult ontlenen zal u welkom zijn.

Jacco Zijl

Voorzitter