Bericht van de voorzitter

 

Jaarcongres NOV 2009

We hebben een bewogen jaar afgesloten. 2017 kende als grote dieptepunt het wegvallen van Tom van Thiel, vriend, penningmeester en jarenlang actief en betrokken lid van onze vereniging.

Het  najaarscongres in Corpus te Leiden was succesvol. Nationale en internationale sprekers die inspirerende lezingen hebben gegeven over diverse aspecten van de arthroscopische chirurgie.

U, de leden van onze vereniging, heeft in groten getale gereageerd op de enquête die het bestuur heeft opgesteld. De reacties hebben richting gegeven voor beleid in de komende jaren. De congressen zullen een mix worden van plenaire en parallelle sessies, met aandacht voor meer algemene pathologie alsook de meer speciële en minder frequent voorkomende aandoeningen en behandelingen.  We zullen doorgaan met de ontwikkeling van een landelijk registratiesysteem; allereerst voor VKB letsels bij kinderen.

Een gedetailleerde uitwerking van de enquête vindt u op de website.

Het programma voor het jaarcongres op 15 juni 2018 is bijna klaar en bijzonder aantrekkelijk. Noteert u deze datum vast in uw agenda. De  immer hoog gewaarde cursussen staan gepland; niet alleen de meer basale cursussen, maar ook de advanced courses voor de gevorderde arthroscopist.

Het bestuur heeft zich versterkt met Frank Bloemers, traumachirurg uit het VUmc. Hij zal de wetenschapscommissie voorzitten. Michel v/d Bekerom zal deze taak overdragen en penningmeester van onze vereniging worden. Deze tussentijdse aanpassing was nodig i.v.m. het overlijden van Tom van Thiel.

Ik wil u namens het bestuur van de NVA een mooi 2018 toewensen met gezondheid, geluk en ongetwijfeld mooie momenten waarop we elkaar treffen.

Met hartelijke groet,

Jacco Zijl, voorzitter NVA