Ereleden NVA

Ereleden zijn zij, die op voordracht van het bestuur, door de algemene vergadering, vanwege hun bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig zijn benoemd. Zij zijn vrijgesteld van de verplichting een jaarlijkse bijdrage te betalen. Ereleden hebben als zodanig in de algemene vergadering geen stemrecht.

Dr. Harry Eikelaar
Erelid NVA sinds 2001

De heer Harry Eikelaar was de eerste orthopaedisch chirurg die in het Martini Ziekenhuis te Groningen een zogenaamde kijkoperatie verichtte. Tevens was hij mede-oprichter van de NVA en lid van het eerste bestuur in 1989. Reden voor het bestuur om Harry Eikelaar in 2001 uit te roepen tot Erelid van de vereniging. Inmiddels is de prestigieuze Eikelaarprijs van €3000,- voor het beste abstract en de beste mondeling presentatie naar Harry Eikelaar vernoemd.

Arthur Lim & Jaap Willems
Ereleden NVA sinds 2014

Op 4 april 2014 werden de heren Arthur Lim en Jaap Willems geïnstalleerd als Ereleden van de NVA vanwege hun verdiensten voor de NVA in de afgelopen 25 jaar en hun voortrekkersrol voor de arthroscopie in Nederland.

IMG_4353