Geschiedenis

Voorzitters NVA:
1989 – 1992: Dr. T.E. Lim
1992 – 1995: Dr. W.J. Willems
1995 – 1997: Dr. H. den Hollander
1997 – 2001: Prof. dr. A. van Kampen
2001 – 2001: Prof. dr. C.N. van Dijk
2002 – 2005: Dr. T.V.S. Klos
2005 – 2011: Drs. M.J. van Haeff
2011 – 2014: Dr. R.P.A. Janssen
2014-2017: Prof.dr. G.M.M.J. Kerkhoffs

Op 30 september 1989 werd de NVA door de collegae Eikelaar, Lim, Schoen, Veldkamp, en Willems opgericht, waarbij de notariele akte werd ondertekend te Groningen.

Het eerste bestuur was als volgt samengesteld :
T.E. Lim voorzitter
H.R. Eikelaar vice-voorzitter
J.L Schoen secretaris
W.J. Willems penningmeester
J.O. Veldkamp lid

Als founding members werden 27 orthopaedisch chirurgen, 3 algemeen chirurgen, 1 plastisch chirurg, en 1 kaakchirurg uitgenodigd. Op woensdag 29 november 1989 werd de eerste ledenvergadering in het Mercury Hotel te Nieuwegein gehouden. Het bestuur is dan inmiddels nog uitgebreid met twee leden t.w. P. Vierhout, en G. Boering. Op deze vergadering verschijnen 20 leden. ( Groenevelt, te Slaa, Heyboer, P. Konings, Barendsz, Cleven, van Roermund, Fievez, de Boer, Bos, Hermans, Bots, Rijnks, Pare, Penterman, van Kampen, Wagener, van Loon, Olijhoek, en Drayer. Er is bericht van verhindering van J. Konings en Boering ). Op 30 jan 1990 wordt de ledenlijst gevormd door 30 orthopaedisch chirurgen, 6 algemeen chirurgen, een kaakchirurg, en een plastisch chirurg. Belangrijkste primaire doelstellingen, geformuleerd op de eerste ledenvergadering zijn het organiseren van 4 refereeravonden, een jaarcongres, en het uitwerken van documentatiesystemen voor arthroscopieen.

Op 18 en 19 mei 1990 organiseerde Ortomed in samenwerking met de NVA “Arthroscopy 90 “, course on shoulder and ankle arthrocopy in de Doelen, Rotterdam, waarvoor uiteindelijk 307 inschrijvingen vanuit heel West Europa werden gehaald. Op 10 november 1990 werd het eerste wetenschappelijk jaarcongres in congrescentrum de Eenhoorn te Amersfoort georganiseerd met 70 inschrijvingen. Op 14 en 15 juni 1991 is er een gezamenlijk congres met de Belgische zustervereniging in Antwerpen genaamd “Instability and Arthroscopy “, course on knee, shoulder, and wrist arthroscopy georganiseerd. Met financiele ondersteuning van Acufex kwam de eerste druk van het kniearthroscopie formulier tot stand.

Vanaf december 1992 worden in Utrecht in samenwerking met de vakgroep Anatomie van de Universiteit Utrecht de arthroscopie hands-on cadavercursussen georganiseerd, die gedurende de jaren daarop een jaarlijks terugkerende traditie zijn geworden. Op 1 februari 1995 werden de statuten gewijzigd om toetreding als buitengewoon lid te vereenvoudigen.

Verdere wetenswaardigheden:

  • Dat de NVA de laatste 5 jaar meer dan verviervoudigd is (1995: 71 leden; thans 540)
  • De assistenten cursussen artroscopie een groot succes is en nu ook voor chirurgen beschikbaar
  • Consensus teksten voor scopische ingrepen onder auspicien van NVA werden beschreven
  • Eikelaar prijs ondertussen een stevige competitie strijd kent
  • De (inter)nationale banden worden aangehaald door de Fellowships NL, UK, DE
  • 4Arthroscopie (overzicht van alle abstracts van publicaties op arthroscopie gebied) wordt gemaakt en beschikbaar is voor leden NVA