Dr. Eikelaarprijs

Het is bijna 100 jaar geleden dat met optisch instrument in de knie werd gekeken. Dat gebeurde in Japan. De reden waarom was het vroegtijdig kunnen opsporen van tuberculose. Het door tuberculose aangedane kniegewricht veroorzaakte een sterke beperking in de functie hetgeen in het toenmalige Japan een zeer ernstige sociale handicap betekende. De methode vond echter weinig weerklank.

In de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw zijn ook pogingen ondernomen om met een optisch instrument in de knie te kijken zoals in Zwitserland en de Verenigde Staten, weliswaar met een ander doel. Het vond geen navolging.

In 1937 schreef de Nederlandse algemeen chirurg in Heerlen, Dr. Hustinx een artikel in het NTVG waarin hij zich zeer negatief uitliet over wat hij noemde de gonoscopie. Na de 2e wereldoorlog werden de onderzoekingen in Japan voortgezet door Masaki Watanabe in Japan en later in 1966 door Bab Jackson in Canada. Er kwam geen voortgang en de algemene hypothese ontstond dat het inspecteren van het kniegewricht “de arthroscopie” een nutteloze procedure was. Het is ons echter in Nederland, eind jaren 60 – begin jaren 70 gelukt door intuïtie, geluk en volhouden te bewijzen dat deze hypothese vals was. Door de introductie van ons concept “de 30 graden for-oblique arthroscoop” waarmee je niet alleen het inwendige van het gewricht goed kon inspecteren maar ook nog fotograferen en opereren. Hierbij was de hulp van de firma Storz van onschatbare waarde. (Even terzijde, merkwaardig vond ik daar wel dat ze me steeds met Dr. Eichmann aanspraken.)

Na de introductie van dit instrument is een sterke ontwikkeling in de arthroscopie op gang gekomen. Als zeer snel werden hiervoor verenigingen opgericht. De oudste hiervan was “the international arthroscopy association” thans de ISAKOS. Ook in Nederland werd een vereniging opgericht, weliswaar wat later maar dat kwam door de hier altijd sterk heersende tegenwind. Dat neemt niet wij dat wij thans een fantastische vereniging hebben met meer dan 600 leden, die bruis van activiteit met workshops, masterclasses, fellwoships, wetenschappelijke vergaderingen en ook nog jaarlijks een prijs beschikbaar stelt. De Dr. Eikelaarprijs.

Deze wordt sinds enkele jaren uitgereikt. Dit gebeurt tijdens het jaarcongres van de NVA. Alle ingediende abstracts worden door de wetenschappelijke commissie beoordeeld. Uit deze abstracts wordt een selectie gemaakt van de vijf beste. Deze mogen een presentatie geven tijdens het jaarcongres. De beste presentatie verdient de Eikelaarprijs. Deze wordt tijdens het congres uitgereikt door de heer Harry Eikelaar, erelid van de NVA sinds 2001.

Winnaars van de Dr. Eikelaarprijs

Indien u mee wil dingen naar de Eikelaarprijs kunt u een abstract indienen voor het eerstkomende jaarcongres.

De Dr. Eikelaar prijs wordt jaarlijks toegekend aan de beste presenters van een abstract/free paper en bevat naast de roem ook een geldbedrag van € 3000,-

Harry Eikelaar, erelid NVA

 

De heer Harry Eikelaar werd in 2001 uitgeroepen tot ere lid van de NVA. Hij was de eerste orthopaedisch chirurg die in het Martini Ziekenhuis te Groningen een zgn. kijkoperatie verrichtte en mede-oprichter en lid van het eerste bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie, in 1989.