Financiele bijdrage door NVA

De NVA wordt regelmatig benaderd met het verzoek tot sponsoring. Verzoeken kunnen ingediend worden indien deze voldoen aan de volgende voorwaarden: Het betreft uitsluitend wetenschappelijke activiteiten welke gerelateerd moeten zijn aan een arthroscopisch onderwerp.

Indien uw verzoek hieraan voldoet zal het besproken worden in de wetenschappelijke commissie en deze zal zo nodig in overleg met het dagelijks bestuur hun oordeel en eventuele erkenning toewijzen. Op verzoeken die niet aan deze voorwaarden voldoen zal in principe niet gereageerd worden.

U kunt uw verzoek tot sponsoring indienen via NVA@scopie.org

Proefschriften waaraan de NVA een financiele bijdrage heeft geleverd:

Anterior Cruciate Ligament Reconstruction & Accelerated Rehabilitation. Hamstring Tendons, Remodelling and Osteoarthritis. By: Rob P.A. Janssen

 

Schermafbeelding 2016-08-10 om 14.32.27

The role of the bone in osteochondral talar defects. By: Mikel-Wing Lun Reilingh

 

Foto_kaft

Anterior Cruciate Ligament: 3-D Fiber Anatomy, Fluorescence Arthroscopy & Healing. By: Duy Tan Nguyen

Schermafbeelding 2015-03-13 om 15.13.40

The Achilles Heel of Adults and Children. By: J.I. Wiegerinck

Schermafbeelding 2015-03-13 om 15.11.31

Identification of Early Degenerative Changes in the Knee after Anterior Cruciate Ligament Rupture. By: Belle L. van Me

Schermafbeelding 2015-05-28 om 17.44.54

Impact on cartilage repair of the knee. By: T.S. de Windt