Arthroscopie simulatoren

NVA faciliteert arthroscopie simulatoren onderzoek.

Vanuit de NVA (gegroepeerd in de ‘Dutch Arthroscopy Society Teaching’ comité (DAST)) wordt een stappenplan opgezet om de waarde van simulatortraining te onderzoeken en op basis daarvan advies te kunnen geven hoe dit te implementeren in het curriculum. Vandaaruit zijn inmiddels twee concrete studies opgezet en beginnen de resultaten binnen te stromen. De coördinatie rondom het stappenplan en de studies ligt in handen van dr. Ir. Gabriëlle Tuijthof.

Zij is senior onderzoeker bij de afdeling Orthopedie in het AMC en universitair hoofd docent bij de vakgroep Biomechanical Engineering aan de TU Delft.

De eerste studie betreft een gedetailleerde enquête wat een arts-assistent aan arthroscopische vaardigheden zou moeten bezitten voordat hij/zij in de operatiekamer verder gaat met trainen. Deze enquête is verder uitgezet in samenwerking met de European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA) en heeft 220 reacties opgeleverd, waarvan 22 vanuit de NVA. De uitkomsten worden onder andere gepresenteerd op het ESSKA congres in Amsterdam 2014 en gepubliceerd.

De tweede studie betreft de evaluatie van de NVA Scopiecursus 1 (basis cursus), waarbij via pre- en posttesten gekeken wordt of de deelnemers daadwerkelijk handvaardiger zijn en meer kennis hebben vergaard na de cursus. Deze studie is gestart met de cursus van 2014 en zal een aantal jaren doorlopen. Updates hiervan kunnen worden gegeven tijdens het NVA jaarcongres en de resultaten worden gepubliceerd.

Zijn er ideeën rondom dit thema of is er interesse om actief deel te nemen aan studies, dan hoort de wetenschapscommissie dat graag.