Wetenschap & Onderwijs

Een van de speerpunten van de NVA is het bevorderen van de kennis en kunde op het gebied van de arthroscopie. Hiertoe worden jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd.

Jaarcongres

Masterclass

Scopiecursussen

  • Scopie 1: Een introductiecursus arthroscopie
  • Scopie 2 & 3: Een assistentencursus arthroscopie knie en schouder
  • Scopie 4 & 5: Een gevorderden cursus arthroscopie knie en schouder

Fellowships

  • een fellowship-uitwisseling met het Verenigd Koninkrijk
  • een fellowship-uitwisseling met de duitssprekende landen
  • een fellowship-uitwisseling met Belgie
  • een fellowship week in Nederland