Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie

Een vereniging voor en door jonge, dynamische (orthopedisch) chirurgen. Met als doel het verbeteren van de arthroscopische kennis en kunde door het organiseren van cursussen, congressen, fellowships en andere bijeenkomsten. 

NVA 

Op 30 januari 1990 werd de NVA opgericht. Inmiddels bestaat de NVA 33 jaar. 

U kunt hier meer lezen over de geschiedenis van de NVA, haar bestuur, haar ereleden en last but not least de commissies die een drijvende kracht zijn voor alle activiteiten die de NVA organiseert. 

Bestuur

Het bestuur geeft richting aan de koers van de NVA. Zij bewaakt de kwaliteit en de inhoud van alle activiteiten en in verantwoordelijk voor de financiering van de vereniging.

Bekijk de bestuursleden

Ere-leden

Ereleden zijn zij, die op voordracht van het bestuur, door de algemene vergadering, en vanwege hun bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig zijn benoemd.

Bekijk hier de ereleden

Geschiedenis

De NVA bestaat inmiddels 31 jaar. Over de geschiedenis van de vereniging leest u hier verder.  

Kascommissie

De NVA voert een professionele boekhouding onder toeziend oog van een accountant. Om de leden inzicht te geven in de financien van de vereniging bestaat de kascommissie.

Leden zijn: Bart Robben en Jan Louwerens

Congrescommissie

De congrescommissie buigt zich over het programma van het jaarcongres en de masterclass. Zij bedenken het onderwerp en nodigen sprekers.

Bekijk hier de commissieleden

Fellowship commissie

Zij organiseren jaarlijks 3 fellowships i.s.m. zuster-organisaties in verschillende landen

Bekijk hier de commissieleden

Onderwijscommissie

De onderwijscommissie is verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van arthroscopiecursussen.

Bekijk hier de commissieleden

Wetenschappelijke commissie

De zgn. WeCo beoordeelt de subsidieaanvragen en de ingediende abstracts. Momenteel maken zij zich sterk voor een VKB register.

Bekijk hier de commissieleden