Research Grant

Ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek binnen onze vereniging hebben we de mogelijkheid om een maal per 2 jaar een onderzoeksbeurs toe te kennen. 

December 2022

Ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek binnen onze vereniging hebben we de mogelijkheid om dit jaar een onderzoeksbeurs toe te kennen. Het onderzoek dient vanzelfsprekend als onderwerp een directe relatie met de arthroscopie te hebben.
Een (METC goedgekeurde) studie met een prospectieve opzet heeft de voorkeur, evenals onderzoek dat verbindend is tussen meerdere klinieken. Alle aanmeldingen zullen door de wetenschappelijke commissie van de NVA worden beoordeeld.

Om in aanmerking te komen voor deze beurs kunt u uw voorstel op 1 pagina maken en insturen. In het voorstel moet in ieder geval worden opgenomen: onderzoeksvraag, doel en tijdspad van onderzoek, opzet, deelnemers en financiële verantwoording (voor welke kosten wordt de beurs ingezet en in hoeverre is er reeds andere funding voor het betreffende onderzoek).

Aanvragen kunnen voor 1 mei 2023 ingediend bij het secretariaat NVA, NVA@scopie.org

Met vriendelijke groet,

Prof.dr. F.W. (Frank) Bloemers

Voorzitter Wetenschapscommissie