Research Grant

Ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek binnen onze vereniging hebben we de mogelijkheid om een maal per 2 jaar een onderzoeksbeurs toe te kennen. 

Het NVA bestuur ontving 5 Research Grant aanvragen. Gezien de vele inzendingen en de hoge kwaliteit van de inzendingen is door het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Artroscopie en de leden van de Wetenschappelijke commissie besloten de beurs te delen over 2 onderzoeken.

  1. REPAIR-trial, Jelle van der List, Amsterdam UMC

Vraag: Wat zijn de resultaten van het primair hechten versus reconstructie van proximale voorste kruisband scheuren?
Doel: In een prospectieve, multicenter studie (REPAIR-trial) in Nederland de uitkomsten van het primairhechten van proximale VKB scheuren bepalen op zowel stabiliteit, rerupturen en subjectieve uitkomsten, en deze uitkomsten te vergelijken met VKB reconstructie.

  1. Rotate-trial, Michelle Poldervaart, Multi center onderzoek vanuit Erasmus MC

Vraag: Wat is de voorspellende waarde van isokinetische metingen rondom voorste kruisband reconstructies?
Doel: Het verkrijgen van een tabel van waarden die kunnen fungeren als handvatten voor lastige beslissingen tijdens de behandeling en revalidatie van voorste kruisband letsel.

  1. ARCTIC-trial, Patrick d’Ailly, Multi center onderzoek 

Vraag: Zorgt artroscopische synovectomie van de pols (in combinatie met DIACS) in vergelijking met IACSI voor betere functionele uitkomsten gemeten met de Patient-Rated Wrist Evaluation (PRWE) bij cDMARD-resistente RA en PsA patiënten?

  1. BEST FRiends-trial, Baris Koc

Vraag: evalueert het effect van bloedleegteband training op quadriceps- en hamstringkracht na een voorste kruisband reconstructie
Doel: de postoperatieve quadriceps- en hamstringkracht te verbeteren.

  1. OUTBACK-trial, Jari Dahmen, Amsterdam UMC

Vraag: Wat is de klinische toegevoegde waarde van geconcentreerd beenmergaspiraat vanuit de heup bij de arthroscopische beenmergstimulatie voor kleine kraakbeenletsels in de enkel?
Doel: Klinische uitkomsten van alleen arthroscopische beenmergstimulatie (controlegroep) vergelijken met de combinatie van arthroscopische beenmergstimulatie en toegevoegd geconcentreerd beenmergaspiraat (interventiegroep) bij kleine kraakbeenletsels in de enkel.

De eerst 2 onderzoeken ontvangen een bijdrage van € 5000. De andere 3 onderzoeken volgen we vorderingen op de voet.

Ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek binnen onze vereniging hebben we de mogelijkheid om dit jaar een onderzoeksbeurs toe te kennen. Het onderzoek dient vanzelfsprekend als onderwerp een directe relatie met de arthroscopie te hebben.

Een (METC goedgekeurde) studie met een prospectieve opzet heeft de voorkeur, evenals onderzoek dat verbindend is tussen meerdere klinieken. Alle aanmeldingen zullen door de wetenschappelijke commissie van de NVA worden beoordeeld.
Om in aanmerking te komen voor deze beurs kunt u uw voorstel op 1 pagina maken en insturen. In het voorstel moet in ieder geval worden opgenomen: onderzoeksvraag, doel en tijdspad van onderzoek, opzet, deelnemers en financiële verantwoording (voor welke kosten wordt de beurs ingezet en in hoeverre is er reeds andere funding voor het betreffende onderzoek).

Op dit moment is het niet mogelijk een aanvraag in te dienen voor een Research Grant