Research Grant

Ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek binnen onze vereniging hebben we de mogelijkheid om een maal per 2 jaar een onderzoeksbeurs toe te kennen. 

NVA heeft 11 aanvragen ontvangen van onderzoekers die in aanmerking willen komen voor de Grant van € 10.000.
De wetenschappelijke commissie heeft de aanvragen beoordeeld. Op vrijdag 30 juni tijdens het Jaarcongres is de winnaar bekend gemaakt.  

Prof.Dr. Frank Bloemers

Voorzitter WeCo

De Grant is uitgereikt aan Rob Bogie, Anna Ziekenhuis, voor de studie:
“Het optimale behandeltraject voor elke sporter met voorste-kruisbandletsel: persoonsgerichte zorg kan alleen ontstaan door de patiënt erbij te betrekken!”

Achtergrond: Het behandeltraject dat sporters na een voorste-kruisband (VKB) letsel wordt aangeboden wordt tegenwoordig voor een groot deel gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Dit gaat zowel over de keuze voor bepaalde operatietechnieken als over de revalidatie en de beslissing om weer terug te keren naar sport. Persoonsgerichte zorg krijgt steeds meer aandacht en is essentieel om het optimale behandeltraject voor elk individu te bepalen. Hiervoor is echter niet alleen wetenschappelijk bewijs nodig, maar ook de mening van de sporter zelf.

Doel: Het uitvoeren van een kwalitatieve studie onder sporters met een VKB-letsel om het behandeltraject in deze groep patiënten te optimaliseren en te individualiseren.

Onderzoeksvraag: Wat zijn de opvattingen van sporters met een VKB-letsel of na VKB-reconstructie over het behandeltraject na VKB-letsel? Hierbij komen o.a. de volgende thema’s aan bod: 1) of en hoe zorgprofessionals de patiënt moeten betrekken bij de keuzes die ze maken, 2) operatietechnieken, 3) het revalidatieproces (o.a. de invloed van psychologische factoren op het fysieke herstel) en 4) het tijdspad om terug te kunnen keren naar de sport van voor het VKB-letsel.