Subsidie Proefschriften

Men benadert de NVA regelmatig met het verzoek een proefschrift te ondersteunen. Uiteraard zijn er voorwaarden waaraan men moet voldoen om hiervoor in aanmerking te komen.

Indien je aan de voorwaarden voldoet kan je een financiële bijdrage van maximaal € 500 tegemoet zien.  

Voorwaarden voor subsidie proefschriften

Om voor deze bijdrage in aanmerking te komen moet er aan verschillende voorwaarden worden voldaan, zoals:
1. Ten eerste moet de promovendus lid zijn of worden van de NVA.Daarnaast moet het onderzoek gerelateerd zijn aan een arthroscopisch onderwerp.
2. Ook moet de aanvraag gepaard gaan met een motivatiebrief, een outline van het onderzoek en de hoofdstukken aangaande arthroscopie highlighten.
3. Verder ontvangt de NVA na verdediging van het proefschrift een PDF welke gepubliceerd mag worden op de website van de NVA.
Indien uw verzoek hieraan voldoet zal het besproken worden in de wetenschappelijke commissie. Vervolgens zullen zij zo nodig in overleg met het dagelijks bestuur hun oordeel en eventuele erkenning toewijzen. Anderzijds reageert de NVA in principe niet op verzoeken die niet aan deze voorwaarden voldoen.
Mits u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u uw verzoek tot sponsoring indienen via NVA@scopie.org.

Proefschriften

De proefschriften waaraan de NVA recent bijvoorbeeld een bijdrage heeft geleverd zijn:

 

Freek Hollman, Optimizing care on rotator cuff pathology

Tim Kraal, Frozen Shoulder