Subsidie Proefschriften

Men benadert de NVA regelmatig met het verzoek een proefschrift te ondersteunen. Uiteraard zijn er voorwaarden waaraan men moet voldoen om hiervoor in aanmerking te komen.

Indien je aan de voorwaarden voldoet kan je een financiële bijdrage van maximaal € 500 tegemoet zien.  

Voorwaarden voor subsidie proefschriften

Om voor deze bijdrage in aanmerking te komen moet er aan verschillende voorwaarden worden voldaan, zoals:

  1. Ten eerste moet de promovendus lid zijn of worden van de NVA.
  2. Daarnaast moet het onderzoek gerelateerd zijn aan een arthroscopisch onderwerp.
  3. Ook moet de aanvraag gepaard gaan met een motivatiebrief, een outline van het onderzoek en de hoofdstukken aangaande arthroscopie highlighten.
  4. Verder ontvangt de NVA na verdediging van het proefschrift een PDF welke gepubliceerd mag worden op de website van de NVA.

Indien uw verzoek hieraan voldoet zal het besproken worden in de wetenschappelijke commissie. Vervolgens zullen zij zo nodig in overleg met het dagelijks bestuur hun oordeel en eventuele erkenning toewijzen. Anderzijds reageert de NVA in principe niet op verzoeken die niet aan deze voorwaarden voldoen.

Mits u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u uw verzoek tot sponsoring indienen via NVA@scopie.org.

 

Proefschriften

De proefschriften waaraan de NVA recent bijvoorbeeld een bijdrage heeft geleverd zijn:

 

Ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek binnen onze vereniging hebben we de mogelijkheid om dit jaar een onderzoeksbeurs toe te kennen. Het onderzoek dient vanzelfsprekend als onderwerp een directe relatie met de arthroscopie te hebben.

Een (METC goedgekeurde) studie met een prospectieve opzet heeft de voorkeur, evenals onderzoek dat verbindend is tussen meerdere klinieken. Alle aanmeldingen zullen door de wetenschappelijke commissie van de NVA worden beoordeeld.
Om in aanmerking te komen voor deze beurs kunt u uw voorstel op 1 pagina maken en insturen. In het voorstel moet in ieder geval worden opgenomen: onderzoeksvraag, doel en tijdspad van onderzoek, opzet, deelnemers en financiële verantwoording (voor welke kosten wordt de beurs ingezet en in hoeverre is er reeds andere funding voor het betreffende onderzoek).

Op dit moment is het niet mogelijk een aanvraag in te dienen voor een Research Grant