Bestuur NVA

NVA leden kunnen zich beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie. De zittingstermijn is 3 jaar. Daarna bestaat het mogelijkheid nog 1x te verlengen met eenzelfde termijn.

Interesse? Stuur een mail naar NVA@scopie.org

NVA Bestuur

Jacco Zijl

Voorzitter
sinds 2017

Jacco Zijl is voorzitter van de NVA sinds 2017. Jacco is werkzaam in het Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein.

Jacco maakt zich hard voor een register Voorste Kruisband. 

NVA Bestuur

Peter de Leeuw

Penningmeester
sinds 2021

Peter de Leeuw is orthopedisch chirurg in het Flevoziekenhuis te Almere. Hij startte als lid van de fellowshipcommissie en werd daarna penningmeester, waar hij verantwoordelijk is voor sponsoring en beheer van de gelden. 

Wybren van der Wal

Secretaris
sinds 2019

Wybren is werkzaam bij “Sports Valley” van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Als secretaris houdt Wybren zich vooral bezig met communicatie zoals nieuwsbrief en website. Daarnaast is Wybren de aanjager van de Siilo Casuistiek groepen.

 

Annemarie Goud

Onderwijscommissie
sinds 2019

Annemarie Goud is werkzaam als orthopedisch chirurg in het Diakonessenhuis in Utrecht. 
Binnen het NVA Bestuur is zij verantwoordelijk voor de organisatie van de scopie cursussen.  

NVA Bestuur

Maarten Rademakers

Congrescommissie
sinds 2018

Maarten Rademakers is voorzitter van de congrescommissie. Hij is werkzaam in het Spaarne Gasthuis als orthopedisch chirug. Maarten is verantwoordelijk voor de organisatie van het jaarcongres, lustrumcongres en de masterclass.

NVA Bestuur

Frank Bloemers

Commissie Wetenschap
sinds 2017

Frank Bloemers is hoogleraar traumachirurgie aan het VUmc te Amsterdam. Frank is voorzitter van de Commissie Wetenschap. Deze commissie houdt zich bezit met het opzetten van een registratie register van de VKB ingrepen, tevens het beoordelen van abstacts en grant aanvragen.

NVA Bestuur

Robbert van Dijck

Fellowship Commissie
sinds 2018

Robbert van Dijk is werkzaam als orthopedisch chirurg bij Bergman Clinics Breda. Robbert is voorzitter van de fellowshipcommissie.

 

NVA Bestuur

Odette de Beer

Office management & Events
sinds 2004

Odette is werkzaam bij Excel Congresservice. Excel organiseert ruim 20 jaar alle events van de NVA. Inmiddels neemt Excel ook het office management van de vereniging voor haar rekening: ledenadministratie, communicatie, website en natuurlijk de organisatie van alle activiteiten van de NVA. 

EREleden NVA

De NVA heeft momenteel 3 ere-leden

Harrie Eikelaar

Jaap Willems

Arthur Lim