Multi Center

Onderzoek

De NVA draagt momenteel bij aan twee lopende onderzoeken: 

1. De BITE Studie
2. De Arthroscopie simulator

 

BITE Studie

 Long head BIceps Tenodesis or tenotomy in arthroscopic rotator cuff repair: BITE Study Protocol

Optimal treatment of the diseased long head of the biceps (LHB) tendon during rotator cuff repair remains a topic of debate: tenotomy or tenodesis. A recent meta analysis revealed no difference in strength or functional outcome between treatments. The included studies varied in methodological quality, and only two were randomized controlled trials (RCTs). As strong evidence in favor of either tenotomy or tenodesis is still lacking, we designed this randomized controlled trial to compare functional outcomes after tenotomy and tenodesis when performed in adjunct to arthroscopic rotator cuff repair.

Arthroscopie simulator

Vanuit de NVA (gegroepeerd in de ‘Dutch Arthroscopy Society Teaching’ comité (DAST)) wordt een stappenplan opgezet om de waarde van simulatortraining te onderzoeken en op basis daarvan advies te kunnen geven hoe dit te implementeren in het curriculum. Hierdoor zijn inmiddels twee concrete studies opgezet en beginnen de resultaten binnen te stromen. De coördinatie rondom het stappenplan en de studies ligt in handen van dr. Ir. Gabriëlle Tuijthof.

Zij is senior onderzoeker bij de afdeling Orthopedie in het AMC. Daarnaast is ze universitair hoofd docent bij de vakgroep Biomechanical Engineering aan de TU Delft.

De eerste studie betreft een gedetailleerde enquête wat een arts-assistent aan arthroscopische vaardigheden zou moeten bezitten voordat hij/zij in de operatiekamer verder gaat met trainen. Deze enquête is verder uitgezet in samenwerking met de European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA). Het resulteerde in 220 reacties, waarvan 22 vanuit de NVA. De uitkomsten werden onder andere gepresenteerd op het ESSKA congres in Amsterdam 2014 en gepubliceerd.

De tweede studie betreft de evaluatie van de NVA Scopiecursus 1 (basis cursus), waarbij via pre- en posttesten gekeken wordt of de deelnemers daadwerkelijk handvaardiger zijn en meer kennis hebben vergaard na de cursus. Deze studie is gestart met de cursus van 2014 en loopt al een aantal jaren door. Updates hiervan kunnen worden gegeven tijdens het NVA jaarcongres en ook de resultaten worden gepubliceerd.

Zijn er ideeën rondom dit thema of is er interesse om actief deel te nemen aan studies, dan hoort de wetenschapscommissie dat graag.

 

Ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek binnen onze vereniging hebben we de mogelijkheid om dit jaar een onderzoeksbeurs toe te kennen. Het onderzoek dient vanzelfsprekend als onderwerp een directe relatie met de arthroscopie te hebben.

Een (METC goedgekeurde) studie met een prospectieve opzet heeft de voorkeur, evenals onderzoek dat verbindend is tussen meerdere klinieken. Alle aanmeldingen zullen door de wetenschappelijke commissie van de NVA worden beoordeeld.
Om in aanmerking te komen voor deze beurs kunt u uw voorstel op 1 pagina maken en insturen. In het voorstel moet in ieder geval worden opgenomen: onderzoeksvraag, doel en tijdspad van onderzoek, opzet, deelnemers en financiële verantwoording (voor welke kosten wordt de beurs ingezet en in hoeverre is er reeds andere funding voor het betreffende onderzoek).

Op dit moment is het niet mogelijk een aanvraag in te dienen voor een Research Grant